Vietnam Securities Depository accepted the record of closing shareholder list to operate PVI 'General Meeting of Shareholders

11:09' SA - Thursday, 13/02/2020

Regarding to the PVI's General Meeting of Shareholders, on Feb 11th 2020, Vietnam Securities Depository (VSD) has an announcement about the last day closing shareholder list.

Detail as file attached

Regards,

PVI Share

Video
Loading....
Gallery
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,