PVI: Thông báo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán.

04/03/2011 02:38' CH

Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành, PVI xin thông báo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Báo cáo tài chính năm 2010 ( Đã được kiểm toán )

11/02/2011 04:55' CH

Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính năm 2010 (đã có soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam).

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

28/01/2011 11:22' SA

Tổng doanh thu quý 4/2010 đạt 860 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 89,5 tỷ đồng, tăng trưởng 84,5% so với cùng kỳ năm 2009. Luỹ kế cả năm 2010, tổng doanh thu đạt 4.503 tỷ đồng, tăng trưởng 25.26%; tổng lợi nhuận trước thuế là 336 tỷ đồng, tăng trưởng 52,7% so với 2009.

Báo cáo Tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2010

26/10/2010 04:30' CH
Kết thúc 9 tháng đầu năm 2010, Tổng doanh thu của PVI đã đạt 3.643 tỷ đồng, tăng trưởng 35,7%, hoàn thành 90,4% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 246,5 tỷ đồng, tăng trưởng 43,6% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 75% kế hoạch năm. PVI đã tăng trưởng mạnh mẽ ở mọi chỉ tiêu trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 2,850 tỷ đồng và tái bảo hiểm là 385 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt lên tới 33,7% và 61,7%.

Báo cáo Tài chính Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2010

02/08/2010 09:11' SA

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2010, Tổng doanh thu của PVI đã đạt2.534 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 36%, hoàn thành 65% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 194,6 tỷ đồng,tăng trưởng 46,6% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 59% kế hoạch năm. PVI đã tăngtrưởng mạnh mẽ ở mọi chỉ tiêu trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 1.975 tỷ đồng vàtái bảo hiểm là 282 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt lên tới 30% và 90%.

Báo cáo Tài chính tóm tắt Quí I năm 2010

19/04/2010 05:21' CH
Tổng doanh thu quý 1/2010 đạt 1.123 tỷ đồng, tăng trưởng 30%; lợi nhuận trước thuế đạt 98 tỷ đồng, tăng trưởng 24,7% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 30% kế hoạch năm. PVI đã tăng trưởng mạnh mẽ ở mọi chỉ tiêu trong đó doanh thu bảo hiểm gốc và tái bảo hiểm tăng trưởng lần lượt 24,5% và 86,5%.

Báo cáo tài chính năm 2009 ( Đã được kiểm toán )

23/02/2010 01:47' CH

Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính năm 2009 (đã có soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam).

Website PVI xin trân trọng gửi tới các nhà đầu tư để các quí vị tham khảo./.

Báo cáo Tài chính tóm tắt Quý IV/2009

27/01/2010 09:32' SA
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) xin thông báo kết quả kinh doanh Quý IV năm 2009 theo đường dẫn dưới đây

Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2009 (đã được kiểm toán)

29/10/2009 11:20' SA

Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/09/2009 (đã có soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam).

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2009 (đã được kiểm toán)

27/07/2009 10:38' SA

Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/06/2009 (đã có soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam).

PVI công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý III năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại văn bản sau:
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,