Báo cáo Tài chính tóm tắt Quí I năm 2010

19/04/2010 05:21' CH
Tổng doanh thu quý 1/2010 đạt 1.123 tỷ đồng, tăng trưởng 30%; lợi nhuận trước thuế đạt 98 tỷ đồng, tăng trưởng 24,7% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 30% kế hoạch năm. PVI đã tăng trưởng mạnh mẽ ở mọi chỉ tiêu trong đó doanh thu bảo hiểm gốc và tái bảo hiểm tăng trưởng lần lượt 24,5% và 86,5%.

Báo cáo tài chính năm 2009 ( Đã được kiểm toán )

23/02/2010 01:47' CH

Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính năm 2009 (đã có soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam).

Website PVI xin trân trọng gửi tới các nhà đầu tư để các quí vị tham khảo./.

Báo cáo Tài chính tóm tắt Quý IV/2009

27/01/2010 09:32' SA
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) xin thông báo kết quả kinh doanh Quý IV năm 2009 theo đường dẫn dưới đây

Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2009 (đã được kiểm toán)

29/10/2009 11:20' SA

Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/09/2009 (đã có soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam).

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2009 (đã được kiểm toán)

27/07/2009 10:38' SA

Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/06/2009 (đã có soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam).

Báo cáo tài chính Quý I/2009 (đã được kiểm toán)

29/04/2009 10:01' SA

Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính Quý I năm 2009 (đã có soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam).

Website PVI xin trân trọng gửi tới các nhà đầu tư để các quí vị tham khảo./.

Báo cáo tài chính năm 2008 (đã được kiểm toán)

23/03/2009 01:55' CH

Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã hoàn thành việc lập báo cáo tài chính năm 2008 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.

Website PVI xin trân trọng gửi tới các nhà đầu tư để các quí vị tham khảo./.

Báo cáo tài chính tóm tắt - Qúy II/2008

29/07/2008 09:20' SA

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) xin thông báo kết quả kinh doanh Quý II năm 2008 theo đường dẫn dưới đây

Báo cáo tài chính tóm tắt kết quả kinh doanh PVI Quý I/2008

25/04/2008 11:52' SA

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) xin thông báo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2008 theo đường dẫn dưới đây

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007

28/03/2008 04:12' CH

Ngày 18/03/2008, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đã thông qua Báo cáo Tài chính năm 2007 của PVI (đã được kiểm toán).

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,