Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007

Theo PVI, ngày 28/3/2008
04:12' CH - Thứ sáu, 28/03/2008

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính năm 2007 của PVI.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tóm tắt và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất tóm tắt năm 2007 (download tại đây)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2007 (download tại đây)

Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,