PVI: Giao dịch của cổ đông nội bộ

Theo PVI ngày 18/04/2011
01:43' CH - Thứ hai, 18/04/2011

+ Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Anh Đức
+ Số CMT: 111428818, cấp ngày 14/09/2004.
+ Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc.
+ Mã Chứng khoán giao dịch: PVI.
+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77.238 cp.
+ Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 30.000 cp.
+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 64.238 cp.
+ Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư

Xin gửi tới Quý cổ đông văn bản chi tiết:

Bao cao ket qua giao dich CP co dong noi bo

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,