PVI thông báo về việc chi trả cổ tức cho cổ đông

20/02/2014 04:24' CH
Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức đợt còn lại năm 2012 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCD ngày 25/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần PVI; căn cứ Công văn số 9335/VSD-ĐK ngày 27/11/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông lưu ký mã chứng khoán PVI; Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo tới các cổ đông của PVI về việc chi trả cổ tức. Nội dung như sau:

PVI báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

25/01/2014 03:00' CH
PVI trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tình hình quản trị của công ty năm 2013

PVI công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

13/01/2014 09:17' SA
PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

PVI thông báo nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ

24/12/2013 01:45' CH
PVI trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PVI như sau:

Hội đồng quản trị PVI Holdings họp định kỳ

10/12/2013 03:48' CH
Ngày 05/12/2013, tại trụ sở PVI đã diễn ra cuộc họp HĐQT định kỳ của PVI. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PVI, ông Bùi Vạn Thuận – UV HĐQT, Tổng giám đốc PVI cùng các thành viên khác trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng của PVI.

PVI thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

25/11/2013 08:51' SA
PVI đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ của PVI tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt

04/11/2013 09:18' SA
Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị PVI họp định kỳ

31/08/2013 09:50' SA

Ngày 29/8/2013, tại trụ sở PVI đã diễn ra cuộc họp HĐQT định kỳ của PVI. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PVI, ông Bùi Vạn Thuận – UV HĐQT, Tổng giám đốc PVI cùng các thành viên khác trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng của PVI.

PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2013 11:36' SA
Ngày 30/7/2013, HĐQT PVI đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-PVI về phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa.

PVI công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013

30/07/2013 02:30' CH
PVI trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Quý cổ đông và Quý đối tác Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013.
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,