Thông báo số lượng CP PVI tối đa được đăng ký mua đợt 2

06/07/2007 01:37' CH
Bộ Tài chính có công văn yêu cầu Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không để các nhà đầu tư mua quá 10% vốn điều lệ của PVI (tức không quá 8.5 triệu CP)trong đợt PVI phát hành CP đợt 2 vào ngày 26/06/2007 tới

PVI thông báo chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ

06/07/2007 01:35' CH
Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ I của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) ngày 09/02/2007 và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 94/UBCKNN-ĐKCB cấp ngày 16/05/2007 và của Bộ tài chính tại văn bản số 7078/BTC-BH ngày 30/5/2007, PVI xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ đợt I/2007

PVI thông báo đấu giá bán cổ phần

06/07/2007 01:34' CH
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí thông báo đấu giá cổ phần với số lượng cổ phần bán đấu giá 10.000.000 cổ phần và giá khởi điểm là 50.000 đồng/cổ phần

PVI thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

06/07/2007 01:32' CH
Ngày 16/05/2007, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 94/UBCK-ĐKCB cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)

Thông báo Uỷ quyền quản lý Cổ đông và các văn bản chuyển nhượng CP

06/07/2007 01:31' CH
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) trân trọng thông báo về việc uỷ quyền Quản lý cổ đông theo chi tiết sau

PVI công bố Báo cáo tài chính năm 2018

PVI trân trọng công bố tới Quý Cổ đông, Đối tác và Khách hàng Báo cáo tài chính năm 2018.
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,