Báo cáo tài chính tóm tắt Quý II/2007

16/10/2007 05:34' CH

Nghị quyết họp HĐQT PVI lần thứ IV

16/10/2007 02:01' CH

Ngày 05/10/2007, Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã họp lần thứ 4 để thông qua một số vấn đề quan trọng của PVI như: Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2007, thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2007, báo cáo việc triển khai chương trình phân phối cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, báo cáo báo cáo việc lựa chọn cổ đông chiến lược,... Chúng tôi xin đăng toàn văn Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ IV của PVI để Quý vị cổ đông được biết.

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện lưu ký chứng khoán

16/10/2007 01:34' CH

Để phục vụ việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của đợt tăng vốn lần 1 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông như sau:

Biên bản họp HĐQT PVI lần thứ 4

08/10/2007 02:44' CH
Ngày 03/10/2007, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã họp lần thứ 4 để thông qua một số vấn đề quan trọng của PVI như: Báo cáo sơ kết tình hình triển khai kinh doanh chín tháng đầu năm 2007, kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2007 và kế hoạch năm 2008; Báo cáo việc triển khai chương trình phân phối cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc; Báo cáo việc lựa chọn cổ đông chiến lược; Vấn đề trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu; Dự kiến chương trình tăng vốn lên 1.600 tỷ năm 2008 và lộ trình tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng vào năm 2010; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007.

Thông tin gửi cổ đông - UBCKNN trả lời kiến nghị của cổ đông PVI

27/09/2007 04:47' CH

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí VN

Ngày 20/9/2007, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam có nhận được công văn số 646/UBCK-QLPH ngày 17/9/2007 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - là cổ đông PVI (sở hữu 500 cổ phần đợt IPO cuối năm 2006 và 250 cổ phần đợt tăng vốn lần I/2007). Nhằm minh bạch hóa thông tin, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt nam xin gửi tới Quý vị cổ đông PVI công văn số 646/UBCK-QLPH ngày 17/9/2007 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

THÔNG TIN GỬI CÁC CỔ ĐÔNG (tiếp)

17/09/2007 08:19' SA
Để minh bạch hóa thông tin, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) xin gửi Quý vị cổ đông Công văn của Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) - đơn vị tư vấn về chương trình tăng vốn lần I của PVI.

PVI thông báo lùi thời hạn trả Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của đợt phát hành tăng vốn lần 1 năm 2007

17/09/2007 08:09' SA
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) xin trân trọng thông báo về việc lùi thời hạn trả Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của đợt phát hành tăng vốn lần 1 năm 2007 của PVI như sau:

Thông tin gửi các Cổ đông

17/09/2007 08:07' SA
Vài ngày gần đây, một số cá nhân đã lợi dụng một số diễn đàn trên Internet tung tin không đúng sự thật liên quan đến chương trình tăng vốn điều lệ của PVI. Ông Phạm Hoài Nam - Giám đốc Ban Tổng hợp Pháp chế - Phát ngôn viên của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) xin gửi đến Quý vị cổ đông một số ý kiến chính thức của PVI về các vấn đề liên quan như sau:

PVI thông báo trả Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của đợt phát hành tăng vốn lần I/2007

17/09/2007 08:05' SA
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí trả Giấy xác nhận sở hữu cổ phần đợt phát hành tăng vốn lần I/2007

Cổ phiếu PVI được niêm yết chính thức tại HASTC

14/09/2007 02:05' CH
Ngày 10/8/2007, cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã chính thức được Niêm yết tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. PVI là doanh nghiệp thứ 88 niêm yết cổ phiếu tại HASTC và là doanh nghiệp đầu tiên là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,