PVI thông báo trả Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của đợt phát hành tăng vốn lần I/2007

17/09/2007 08:05' SA
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí trả Giấy xác nhận sở hữu cổ phần đợt phát hành tăng vốn lần I/2007

Cổ phiếu PVI được niêm yết chính thức tại HASTC

14/09/2007 02:05' CH
Ngày 10/8/2007, cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã chính thức được Niêm yết tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. PVI là doanh nghiệp thứ 88 niêm yết cổ phiếu tại HASTC và là doanh nghiệp đầu tiên là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

PVI thông báo đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phổ thông

14/09/2007 11:13' SA
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) thông báo đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

Cố phiếu PVI sắp được niêm yết trên sàn

14/09/2007 11:00' SA
Ngày 02/08/2007, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)

Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam lựa chọn cổ đông chiến lược

14/09/2007 10:57' SA

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 19/7/2007 liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ đạt 1000 tỷ đồng trong đó dành khoảng 100 tỷ đồng bán cho cổ đông chiến lược. Hiện nay Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đang tiến hành việc lựa chọn cổ đông chiến lược.

Thông báo mời dự họp, điều lệ mẫu và mẫu giấy uỷ quyền cho ĐHCĐ bất thường

14/09/2007 10:43' SA
Ngày 3 tháng 7 năm 2007, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt nam (PVI) đã gửi Giấy mời tham dự họp Đại hội Cổ đông bất thường tới từng Quý vị cổ đông của PVI. Tổng công ty xin được trân trọng thông báo địa điểm tổ chức họp Đại hội Cổ đông bất thường tại phòng họp tầng 2 số 11 Lê Hồng Phong Hà nội

Thông báo tạm dừng chuyển nhượng cổ phiếu và trả sổ cổ đông

14/09/2007 10:40' SA
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) trân trọng thông báo về việc tạm dừng chuyển nhượng cổ phiếu để chốt danh sách cổ đông và trả sổ cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán

Ai bán cổ phiếu PVI dưới 68.000 đồng, Tổng công ty sẵn sàng mua lại

06/07/2007 01:44' CH
Ngay sau khi PVI có kết quả đấu giá 10 triệu cổ phần hôm 26/6, ĐTCK-online đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI).

Đấu giá cổ phần Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI): Giá đấu trung bình là 75.499 đồng/cổ phần

06/07/2007 01:43' CH
Ngày 26/6 TTGDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá cổ phần Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI). Đây là lần thứ 2 PVI bán đấu giá cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Trước đó, ngày 29/12/2006, PVI đã bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng để cổ phần hoá, phiên bán đấu giá cổ phần PVI là một trong những phiên đấu giá hết sức ấn tượng về số người tham gia đấu giá, và tính cạnh tranh trong đấu giá. Vốn điều lệ hiện tại của PVI là 500 tỷ đồng, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 851,35 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm 351,35 tỷ đồng mệnh giá cổ phần. Trong đó, bán ưu đãi cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 19 triệu cổ phần, CBCNV 270.100 cổ phần, cổ đông hiện hữu 5.864.950 cổ phần và bán đấu giá 10 triệu cổ phần với giá khởi điểm 50.000 đồng/cổ phần.

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2007

06/07/2007 01:42' CH
Ngày 15/6/2007, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã họp và quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường dự kiến vào ngày 19/7/2007.

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,