Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2007

06/07/2007 01:42' CH
Ngày 15/6/2007, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã họp và quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường dự kiến vào ngày 19/7/2007.

Kết quả đăng ký mua cổ phần của TCT CP Bảo hiểm Dầu khí VN (PVI)

06/07/2007 01:41' CH
Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) như sau:

PVI chính thức nộp hồ sơ xin niêm yết tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội

06/07/2007 01:40' CH
Tin từ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) ngày 21/6/2007, PVI đã chính thức nộp hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC)

PVI thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2007

06/07/2007 01:39' CH
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) kính thông báo với Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2007

Thông báo số lượng CP PVI tối đa được đăng ký mua đợt 2

06/07/2007 01:37' CH
Bộ Tài chính có công văn yêu cầu Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không để các nhà đầu tư mua quá 10% vốn điều lệ của PVI (tức không quá 8.5 triệu CP)trong đợt PVI phát hành CP đợt 2 vào ngày 26/06/2007 tới

PVI thông báo chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ

06/07/2007 01:35' CH
Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ I của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) ngày 09/02/2007 và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 94/UBCKNN-ĐKCB cấp ngày 16/05/2007 và của Bộ tài chính tại văn bản số 7078/BTC-BH ngày 30/5/2007, PVI xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ đợt I/2007

PVI thông báo đấu giá bán cổ phần

06/07/2007 01:34' CH
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí thông báo đấu giá cổ phần với số lượng cổ phần bán đấu giá 10.000.000 cổ phần và giá khởi điểm là 50.000 đồng/cổ phần

PVI thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

06/07/2007 01:32' CH
Ngày 16/05/2007, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 94/UBCK-ĐKCB cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)

Thông báo Uỷ quyền quản lý Cổ đông và các văn bản chuyển nhượng CP

06/07/2007 01:31' CH
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) trân trọng thông báo về việc uỷ quyền Quản lý cổ đông theo chi tiết sau
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,