PVI thông báo về việc chi trả cổ tức cho cổ đông

26/09/2014 05:30' CH
Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết số 07/NQ-PVI ngày 06/6/2014 của HĐQT Công ty cổ phần PVI; Căn cứ công văn số 5708/VSD-ĐK ngày 14/7/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông lưu ý tại CTCP Chứng khoán Tràng An - mã chứng khoán PVI; Công ty cổ phần PVI xin thông báo đến VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chi trả cổ tức cho cổ đông của PVI như sau:

Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị PVI

25/09/2014 10:58' SA
Ngày 22/9/2014, HĐQT PVI đã họp định kỳ với sự tham dự của các thành viên HĐQT, đại diện Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng của PVI.

PVI thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

17/06/2014 10:17' SA
Công ty cổ phần PVI đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ của PVI như sau:

PVI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

17/06/2014 08:56' SA
Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/06/2014 02:52' CH
Ngày 6/6/2014, HĐQT PVI đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-PVI

Hội đồng quản trị PVI Holdings họp định kỳ

07/04/2014 02:08' CH
Ngày 24/03/2014, tại trụ sở PVI Tower, 168 Trần Thái Tông đã diễn ra cuộc họp HĐQT định kỳ của Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings – PVI).

Hội đồng quản trị PVI Holdings họp định kỳ

04/04/2014 05:27' CH
Ngày 24/03/2014 tại trụ sở PVI Tower, 168 Trần Thái Tông đã diễn ra cuộc họp HĐQT định kỳ của Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings - PVI).

PVI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

26/02/2014 02:27' CH
Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

PVI thông báo về việc chi trả cổ tức cho cổ đông

20/02/2014 04:24' CH
Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức đợt còn lại năm 2012 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCD ngày 25/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần PVI; căn cứ Công văn số 9335/VSD-ĐK ngày 27/11/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông lưu ký mã chứng khoán PVI; Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo tới các cổ đông của PVI về việc chi trả cổ tức. Nội dung như sau:

PVI báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

25/01/2014 03:00' CH
PVI trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tình hình quản trị của công ty năm 2013

PVI công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý III năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại văn bản sau:
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,