PVI công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013

30/07/2013 02:30' CH
PVI trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Quý cổ đông và Quý đối tác Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013.

PVI công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị

20/03/2013 01:40' CH
Ngày 14/3/2013, HĐQT PVI đã tiến hành phiên họp định kỳ và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-PVI. Xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Quý khách hàng và đối tác nội dung chi tiết của Nghị quyết:

PVI thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

25/12/2012 03:41' CH
PVI đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ của PVI tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

PVI báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

04/12/2012 10:58' SA
PVI trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả mua lại cổ phiếu quỹ của PVI như sau:

PVI thông báo về việc chi trả cổ tức 15% bằng tiền mặt (bao gồm 8% cổ tức đợt 2 năm 2011 và tạm ứng 7% cổ tức đợt 1 năm 2012)

27/09/2012 04:38' CH

Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 theo Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần PVI; Căn cứ Công văn số 4356/VSD-ĐK ngày 16/7/2012 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông lưu ký mã chứng khoán PVI; Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo tới các cổ đông của PVI về việc chi trả cổ tức. Nội dung như sau:

PVI công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị

21/08/2012 08:36' SA

Ngày 16/08/2012, HĐQT PVI đã tiến hành phiên họp định kỳ và ban hành Nghị quyết số 21/NQ-PVI. Xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Quý khách hàng và đối tác nội dung chi tiết của Nghị quyết:

PVI: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ và Công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ

31/07/2012 11:47' SA

Ngày 03 tháng 7 năm 2012, HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, công ty do Tập đoàn Bảo hiểm Talanx sở hữu 100% vốn điều lệ, đã ký Hợp đồng mua bán cổ phần với Công ty cổ phần PVI (PVI) – Định chế Tài chính - Bảo hiểm Việt Nam có công ty thành viên là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI hiện đang dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của HDI-Gerling tại PVI tăng từ 25% lên 31,82%. Giao dịch tăng vốn này nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký tháng 8 năm 2011 giữa PVI và Talanx.

PVI báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

03/07/2012 02:34' CH

PVI trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả mua lại cổ phiếu quỹ của PVI như sau:

Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt

20/06/2012 03:07' CH

Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt. Cụ thể như sau:

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/06/2012 02:49' CH
Ngày 15/6/2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PVI đã thông qua Nghị quyết số 16/NQ-PVI về việc chi trả cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

PVI công bố Báo cáo tài chính năm 2018

PVI trân trọng công bố tới Quý Cổ đông, Đối tác và Khách hàng Báo cáo tài chính năm 2018.
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,