Bà Hà Lan - Trưởng Ban kiểm soát PVI – đã bán 2.000 CP

02:38' CH - Thứ tư, 10/01/2018

PVI thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Lan
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban Kiểm soát
  • Mã chứng khoán: PVI
  • Số lượng cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32.767 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 32.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.767 CP
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Mức giá không đạt kỳ vọng
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 29/11/2017
  • Ngày kết thúc giao dịch: 28/12/2017.

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,