Bà Hà Lan - Trưởng Ban kiểm soát PVI – đã bán 30.000 CP

09:44' SA - Thứ sáu, 02/02/2018

PVI thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Lan
Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban Kiểm soát
Mã chứng khoán: PVI
Số lượng cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.767 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 30.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 767 CP
Ngày bắt đầu giao dịch: 08/01/2018
Ngày kết thúc giao dịch: 26/01/2018

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,