HDI Global SE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.800.000 CP

03:13' CH - Thứ hai, 25/02/2019

PVI thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan như sau:
- Tên tổ chức thực hiện giao dich: HDI Global SE
- Mã chứng khoán: PVI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 83.711.071 CP (tỷ lệ 36,22%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.800.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/02/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/03/2019.
Nội dung chi tiết vui lòng xem tại văn bản đính kèm.

Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,