Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 9.309.396 CP

08:36' SA - Thứ sáu, 09/02/2018

PVI thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan như sau:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
- Mã chứng khoán: PVI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.557.943 CP (tỷ lệ 4,3%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.309.396 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 9.309.396 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 248.547 CP (tỷ lệ 0,11%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/01/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/01/2018.

Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,