PVI công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

04:52' CH - Thứ tư, 21/10/2020

PVI công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 đã soát xét, cụ thể:

Báo cáo tài chính Công ty mẹ

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Công văn công bố thông tin

Trân trọng,