PVI thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan

10:55' SA - Thứ năm, 04/04/2019

PVI thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan như sau:
•Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn
•Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
•Mã chứng khoán: PVI
•Số lượng cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 217.009 CP (tỷ lệ 0,09%)
•Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 217.009 CP
•Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
•Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
•Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/04/2019
•Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/05/2019.

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,