PVI THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

10:56' SA - Thứ hai, 13/04/2015

Nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00 - 12h00, Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015;
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà PVI, số 168 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 13/3/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Chi tiết xin mời xem:

1.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVI
2.Giấy xác nhận họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVI
3.Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVI
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015
5. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS
5.1. Đơn ứng cử
5.2. Đơn đề cử
5.3. Biên bản họp nhóm
5.4. Sơ yếu lý lịch
6. Quy chế bầu cử BKS năm 2015
7. Nội dung tại ĐHĐCĐ 2015
7.1. Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
7.2. Nội dung
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; Phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015
Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
Nội dung 4: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2014 và dự toán thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soátNội dung 6: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
Nội dung 7: Tờ trình về việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp của Tổng công ty Bảo hiểm PVI
Nội dung 8: Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018
Nội dung 8.1: Báo cáo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018
Nội dung 8.2: Tờ trình về việc bầu BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018
Hồ sơ ứng cử viên tham gia BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018
Hồ sơ ứng cử viên tham gia BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
Hồ sơ ứng cử viên tham gia BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 của HDI-Gerling Industrie Versicherung AG (HGI)
8. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2015
9. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Xin trân trọng cảm ơn./.

PVI công bố Báo cáo tài chính năm 2018

PVI trân trọng công bố tới Quý Cổ đông, Đối tác và Khách hàng Báo cáo tài chính năm 2018.
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,