Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020

03:20' CH - Thứ hai, 31/08/2020

1. PVI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (file đính kèm)

2. PVI thông báo về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 (file đính kèm)

3. Công văn giới thiệu để cử của PVN về nhân sự HĐQT PVI (file đính kèm)

3.1 Sơ yếu lý lịch Ông Đoàn Linh

4. Đơn xin từ nhiệm của Dr.Hinsch

5. Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT PVI trình ĐHĐCĐ PVI

6. Báo cáo về việc đề cử ứng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

7. Hướng dẫn bầu cử PVI

8. Mẫu phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ

9. Mẫu giấy ủy quyền

10. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ

Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,