PVI thông báo về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

05:20' CH - Thứ tư, 04/04/2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của PVI, cụ thể như sau:
Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Năm ngày 19 tháng 04 năm 2018.
Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 23/03/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Các nội dung chi tiết như sau:
1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018
2. Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2018
3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018
4. Thông báo đề cử ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
4.1 Mẫu số 01 ứng cử HĐQT
4.2 Mẫu số 02 đề cử HĐQT
4.3 Mẫu số 03 BB nhóm cổ đông
4.4 Mẫu số 04 Sơ yếu lý lịch HĐQT
5. Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ

5.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018

5.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

5.3 Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

5.4 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2017

5.5 Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS

5.6 Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

5.7 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính PVI giai đoạn 2018-2019

5.8 Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính

5.9 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI

5.9.1 Phụ lục đính kèm Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ PVI

5.10. Tờ trình về việc gia hạn nhiệm kỳ của Ban kiểm soát
5.11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
5.11.1 Đơn từ nhiệm ông Hussain Mohamed Redha Ali
5.12. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
5.12.1 Tờ trình về việc bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
5.12.2 Sơ yếu lý lịch ứng viên đề cử thay thế TV HĐQT
6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2018
7. Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

PVI công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2019

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý I năm 2019. Vui lòng xem chi tiết tại văn bản sau:
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,