Loading....

Nghị quyết về việc mua cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần PVI công bố Nghị quyết số 03/NQ-PVI ngày 26/01/2015 về việc mua cổ phiếu quỹ:

Hội đồng Quản trị PVI họp định kỳ

Ngày 15/12/2014, HĐQT PVI đã họp định kỳ với sự tham dự của các thành viên HĐQT, đại diện Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng của PVI.

PVI thông báo về việc chi trả cổ tức cho cổ đông

Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết số 07/NQ-PVI ngày 06/6/2014 của HĐQT Công ty cổ phần PVI; Căn cứ công văn số 5708/VSD-ĐK ngày 14/7/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông lưu ý tại CTCP Chứng khoán Tràng An - mã chứng khoán PVI; Công ty cổ phần PVI xin thông báo đến VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chi trả cổ tức cho cổ đông của PVI như sau:

Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị PVI

Ngày 22/9/2014, HĐQT PVI đã họp định kỳ với sự tham dự của các thành viên HĐQT, đại diện Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng của PVI.

PVI thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần PVI đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ của PVI như sau:

PVI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

Ngày 6/6/2014, HĐQT PVI đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-PVI
Cổ phiếu PVI
.

Chi tiết...

Báo cáo tài chính
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,