PVI công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

PVI thông báo nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ

PVI trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PVI như sau:

Hội đồng quản trị PVI Holdings họp định kỳ

Ngày 05/12/2013, tại trụ sở PVI đã diễn ra cuộc họp HĐQT định kỳ của PVI. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PVI, ông Bùi Vạn Thuận – UV HĐQT, Tổng giám đốc PVI cùng các thành viên khác trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng của PVI.

PVI thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ của PVI tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị PVI họp định kỳ

Ngày 29/8/2013, tại trụ sở PVI đã diễn ra cuộc họp HĐQT định kỳ của PVI. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PVI, ông Bùi Vạn Thuận – UV HĐQT, Tổng giám đốc PVI cùng các thành viên khác trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng của PVI.

PVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

Ngày 30/7/2013, HĐQT PVI đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-PVI về phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa.
Cổ phiếu PVI
.

Chi tiết...

Báo cáo tài chính
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,