Loading....

Hội đồng quản trị PVI Holdings họp định kỳ

Ngày 24/03/2014, tại trụ sở PVI Tower, 168 Trần Thái Tông đã diễn ra cuộc họp HĐQT định kỳ của Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings – PVI).

Hội đồng quản trị PVI Holdings họp định kỳ

Ngày 24/03/2014 tại trụ sở PVI Tower, 168 Trần Thái Tông đã diễn ra cuộc họp HĐQT định kỳ của Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings - PVI).

PVI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

PVI thông báo về việc chi trả cổ tức cho cổ đông

Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức đợt còn lại năm 2012 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCD ngày 25/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần PVI; căn cứ Công văn số 9335/VSD-ĐK ngày 27/11/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông lưu ký mã chứng khoán PVI; Công ty Cổ phần PVI trân trọng thông báo tới các cổ đông của PVI về việc chi trả cổ tức. Nội dung như sau:

PVI báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

PVI trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tình hình quản trị của công ty năm 2013

PVI công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

PVI thông báo nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ

PVI trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PVI như sau:
Cổ phiếu PVI
.

Chi tiết...

Báo cáo tài chính
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,