Loading....

PVI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Với mục đích tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, PVI trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.

PVI công bố Báo cáo tài chính năm 2016

PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính năm 2016.

PVI công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016.

PVI Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.

PVI công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 và kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/9/2016.

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, Đối tác và Khách hàng Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 và kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/9/2016.

PVI công bố Nghị quyết về công tác cán bộ

PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông, đối tác, khách hàng Nghị quyết về việc công tác cán bộ của PVI.

Nghị quyết của HĐQT PVI về việc chi trả cổ tức năm 2015

PVI kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết của HĐQT PVI về việc chi trả cổ tức năm 2015. Theo đó, tỷ lệ cổ tức chi trả là 20%, ngày đăng ký cuối cùng là 20/09/2016, ngày chi trả cổ tức là 30/09/2016
Cổ phiếu PVI
.

Chi tiết...

Báo cáo tài chính
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,