Loading....

Điều lệ Công ty Cổ phần PVI

Điều lệ Công ty Cổ phần PVI được sửa đổi bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVI năm 2016

Hội đồng Quản trị PVI họp định kỳ lần thứ nhất năm 2016

Sáng ngày 16/3/2016, tại Tòa nhà PVI, Hội đồng quản trị PVI đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ I năm 2016 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan. Nội dung cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, và kế hoạch kinh doanh năm 2016, đồng thời thảo luận các nội dung có liên quan để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVI dư kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2016.

PVI - Thay đổi Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bảo hiểm PVI

Ngày 13/11/2014, Công ty Cổ phần PVI đã tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức cán bộ. Tại Hội nghị, PVI đã công bố các quyết định về thay đổi Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bảo hiểm PVI và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của PVI.

Báo cáo thường niên năm 2013

PVI trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2013 của PVI.

Báo cáo thường niên PVI năm 2012

PVI trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2012 của PVI.

Báo cáo thường niên PVI năm 2011

PVI trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2011 của PVI.

Cổ phiếu PVI
.

Chi tiết...

Báo cáo tài chính
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,