Công ty Cổ Phần PVI là một trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019 do Forbes Việt Nam xếp hạng

04/06/2019 04:15' CH
Công ty Cổ Phần PVI là một trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019, Forbes Việt Nam đã đăng tải thông tin cụ thể trên tạp chí Forbes Việt Nam số tháng 6.2019, phát hành vào thứ Hai, ngày 3.6.2019.

Sơ kết hoạt động 3 tháng đầu năm 2019, PVI hoàn thành vượt mức cả 3 chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước

18/04/2019 02:16' CH
•Kết thúc 3 tháng đầu năm 2019, PVI đã đạt được những kết quả cụ thể: - Kết quả kinh doanh hợp nhất: Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đều hoàn thành vượt mức KH QI/2019 với tỷ lệ lần lượt là 111,5% và 115,1%. - Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đều hoàn thành vượt mức KH Quý I/2019 với tỷ lệ lần lượt là 116,9% và 143,9%.

PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

02/04/2019 09:24' SA
Ngày 29/03/2019, tại trụ sở chính tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần PVi đã tổ chức thành công

Hội đồng quản trị PVI họp định kỳ lần thứ nhất năm 2019

18/03/2019 05:06' CH
Ngày 08/03/2019, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ lần nhất năm 2019

PVI tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi và ký giao ước thi đua 2019 với tinh thần quyết tâm cao.

13/02/2019 03:56' CH
PVI tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi và ký giao ước thi đua 2019 với tinh thần quyết tâm cao.

Tổng kết năm 2018, năm đầu tiên tổng doanh thu hợp nhất PVI vượt mốc 10.000 tỷ đồng.Là một trong số ít các đơn vị cung cấp dịch vụ Dầu khí trong Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả 03 chỉ tiêu:Tổng doanh thu hợp nhất, LNTT hợp nhất và Nộp NSNN.

26/12/2018 10:29' SA
Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. PVI là một trong số ít các đơn vị cung cấp dịch vụ Dầu khí trong Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả 03 chỉ tiêu: Tổng doanh thu hợp nhất, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất và Nộp NSNN.

Hội đồng quản trị PVI họp định kỳ lần thứ tư năm 2018

15/11/2018 04:10' CH
Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh, rà soát và thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của PVI. Cuộc họp với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan.

Sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2018, PVI hoàn thành vượt mức cả ba chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước

12/10/2018 03:39' CH
Sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2018, PVI hoàn thành vượt mức cả ba chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,