A.M Best nâng triển vọng nâng hạng của Bảo hiểm PVI lên mức Tích cực

04:47' CH - Thứ hai, 07/09/2020

A.M Best vừa tái khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B++(Tốt) đối với Tổng công ty Bảo hiểm PVI, xếp hạng năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành cũng tiếp tục ở mức bbb+. Triển vọng nâng hạng của cả chỉ số này đã nâng từ mức Ổn định lên mức Tích cực.

Kết quả này dựa trên đánh giá về việc Bảo hiểm PVI duy trì năng lực tài chính mạnh, hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả, hệ thống quản trị rủi ro phù hợp. Việc nâng mức đánh giá triển vọng lên Tích cực dựa trên cơ sở đánh giá việc cải thiện tình hình kinh doanh của Bảo hiểm PVI trong những năm gần đây cùng với việc so sánh với các công ty bảo hiểm khác trên thị trường. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm PVI ổn định, hiệu quả theo nguyên tắc lựa chọn rủi ro tốt và kiểm soát chi phí.

Ngoài ra, Bảo hiểm PVI cũng nhận được hỗ trợ từ công ty mẹ (Công ty cổ phần PVI), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và cổ đông lớn HDI Global qua việc tăng vốn kinh doanh qua các năm (gần đây nhất là khoản tăng vốn 500 tỷ đồng trong tháng 5/2020), ủng hộ hoạt động khai thác bảo hiểm đối với thị trường dầu khí năng lượng và hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Hiện tại, với số vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng, Bảo hiểm PVI là công ty bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

(Nguồn: A.M Best)

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,