Công ty cổ phần PVI tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 năm 2019.

02:54' CH - Thứ tư, 05/06/2019

Ngày 04/06/2019, tại phòng họp Tầng 26, PVI Tower – 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội Công ty cổ phần PVI đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 năm 2019 với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan.

HĐQT đã đánh giá cao kết quả của PVI đạt được trong Quý I năm 2019. Quý I, PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh với kết quả như sau:

PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Hợp nhất trong QI/2019 (Tổng doanh thu: 112,1%; lợi nhuận trước thuế: 120,4%). Điểm sáng của QI/2019 là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất QI/2019 đã tương đương 38% kế hoạch năm. Trong đó lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tương đương 44,1% kế hoạch năm; lợi nhuận Đầu tư tương đương 35,9% kế hoạch năm.

PVI Holdings hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch Quý I năm 2019 (Tổng doanh thu: 121,9%; lợi nhuận trước thuế: 153,7%)

Tại cuộc họp HĐQT thiết lập bộ phận chức năng Kiểm toán nội bộ nhằm bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp. đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định pháp luật quốc gia, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của công ty. Đồng thời, giữ vai trò là người tư vấn cho Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị về kiểm soát rủi ro. giúp doanh nghiệp cải tiến hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp.

Cũng tại cuộc họp, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã báo cáo kế hoạch công việc trong năm 2019 và kết quả các công việc triển khai trong thời gian qua, tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trong công tác quản trị doanh nghiệp của PVI. cũng như bàn triển khai thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,