Đại hội đồng cổ đông thường niên PVI 2017: Thành công của 5 năm tái cấu trúc

PVI
02:47' CH - Thứ sáu, 28/04/2017

Ngày 27/04/2017, tại trụ sở chính tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần PVI đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đến tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Phan Đình Đức – Thành viên HĐTV, ông Ninh Văn Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc. Về phía cổ đông chiến lược Tập đoàn Talanx (Đức), có Tiến sỹ Christian Hinsch – Phó Chủ tịch Tập đoàn Talanx, Chủ tịch HDI Global; ông Ulrich Heinz Wollschlaeger – Thành viên Ban điều hành HDI Global; ông Jens Holger Wohlthat – Thành viên Ban điều hành HDI Global; ông Thanh Danh Francois Dương – Giám đốc vùng Á Úc HDI Gobal. Về phía PVI, có ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PVI, ông Bùi Vạn Thuận – Tổng Giám đốc PVI cùng Ban Lãnh đạo PVI và các công ty trong hệ thống PVI gồm: Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI, Công ty cổ phần phát triển tài sản Việt Nam cùng toàn thể cổ đông sở hữu cổ phần của PVI.


Ban Điều hành Đại hội (từ phải sang trái): Ông Bùi Vạn Thuận – Tổng Giám đốc PVI, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PVI, ông Tôn Thiện Việt – Phó Chủ tịch HĐQT PVI

ĐHĐCĐ thường niên PVI năm 2017 đã thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và tổng kết giai đoạn 2012 – 2017, phương án hoạt động của HĐQT giai đoạn tiếp theo; Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát; Thông qua chủ trương nới room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ tại PVI của cổ đông nước ngoài lên đến 100%.

Kết quả kinh doanh năm 2016 của PVI đã được Đại hội thông qua, cụ thể: Trước tình hình kinh tế khó khăn, Ban điều hành PVI đã triển khai các giải pháp kinh doanh với sự nỗ lực của toàn thể người lao động PVI đã vượt qua các thách thức và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao. Tổng doanh thu hợp nhất của PVI năm 2016 đạt 9.163 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 714 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 550 tỷ đồng. Tổng doanh thu Công ty Mẹ năm 2016 đạt 984 tỷ đồng, hoàn thành 159% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 637 tỷ đồng, hoàn thành 209% kế hoạch năm; Tỷ lệ chi trả cổ tức là 20% bằng tiền mặt, gấp 1,7 lần chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

Tại ĐHĐCĐ 2017, PVI đã đặt kế hoạch năm 2017 như sau: doanh thu hợp nhất 8.708 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 578 tỷ đồng. Đối với công ty mẹ PVI Holdings, kế hoạch đặt ra bao gồm tổng doanh thu 594 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 311 tỷ đồng, chi trả cổ tức dự kiến 12%.

Đại hội cũng đã thành công trong việc bầu tám thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu bổ sung thay thế một thành viên Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2015 – 2018.

• Tám thành viên HĐQT PVI trúng cử nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện cổ đông Tập đoàn Dầu khí VN)
2. Ông Bùi Vạn Thuận (đại diện cổ đông Tập đoàn Dầu khí VN)
3. Ông Tôn Thiện Việt (đại diện cổ đông Tập đoàn Dầu khí VN)
4. Ông Ulrich Heinz Wollschlaeger (đại diện cổ đông HDI Global)
5. Ông Jens Holger Wohlthat (đại diện cổ đông HDI Global)
6. Ông Thanh Danh Francois Dương (đại diện cổ đông HDI Global)
7. Ông Hussain Mohamed Redha Ali (đại diện cổ đông OIF)
8. Ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện cổ đông PVcomBank)

• Thành viên trúng cử bầu bổ sung thay thế một thành viên Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2015 – 2018 là: Ông Daryl John Vella (đại diện cổ đông HDI Global).

HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, nhất trí bầu ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện PVN) giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Tôn Thiện Việt giữ chức Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ nhiệm Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc HĐQT như sau:

- Ông Ulrich Heinz Wollschlaeger – Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư
- Ông Jens Holger Wohlthat – Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm
- Ông Thanh Danh Francois Dương – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro
- Ông Tôn Thiện Việt – Chủ nhiệm Ủy ban Chiến lược & Phát triển

Thành viên HĐQT PVI trúng cử nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung thay thế tại Đại hội

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PVI thay mặt HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đại diện cổ đông chiến lược Tập đoàn Talanx, Tiến sỹ Christian Hinsch – Phó Chủ tịch Tập đoàn Talanx, Chủ tịch HDI Global, đã phát biểu chúc mừng thành công của PVI đạt được trong những năm qua, đặc biệt là thành công của 5 năm tái cấu trúc PVI và cũng là 5 năm hợp tác chiến lược giữa PVI và HDI Global. Ông cảm ơn sự nỗ lực của Ban Điều hành và đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên PVI đã tạo nên kết quả kinh doanh xuất sắc giai đoạn 2012 – 2016. Tập đoàn Talanx tiếp tục tin tưởng vào sự tăng trưởng vững vàng của PVI trong giai đoạn tiếp theo và cam kết sẽ hỗ trợ PVI về mọi mặt đặc biệt trong việc nâng hạng tín nhiệm để giúp PVI phát triển như kỳ vọng của các cổ đông.

Tiến sỹ Christian Hinsch – Phó Chủ tịch Tập đoàn Talanx, Chủ tịch HDI Global phát biểu tại ĐHĐCĐ PVI 2017

Thành công của năm 2016 có ý nghĩa quan trọng vì 2016 là năm kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển PVI (23/01/1996 - 23/01/2016), đặc biệt là dấu ấn 5 năm tái cấu trúc PVI theo mô hình của một định chế Tài chính – Bảo hiểm. Từ một công ty bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, PVI đã phát triển mạnh mẽ trở thành một định chế Tài chính – Bảo hiểm bao gồm công ty mẹ PVI Holdings có các cổ đông chiến lược mạnh gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm HDI Global, Quỹ đầu tư của chính phủ Oman và các công ty con Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI và Công ty cổ phần Phát triển tài sản Việt Nam. Thành công của việc tái cấu trúc thể hiện chính ở sự tăng trưởng bền vững của PVI. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,06%/ năm, các chỉ số tài chính đã có sự cải thiện căn bản đặc biệt trong giai đoạn 2014-2016 theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS.

Giai đoạn 2017-2022, HĐQT PVI xác định phải tận dụng những cơ hội để tạo ra những bước phát triển đột phá, cho dù còn nhiều thách thức. PVI kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành một định chế Tài chính – Bảo hiểm chuyên nghiệp, thương hiệu quốc tế, phát triển dựa trên nền tảng tri thức, công nghệ hiện đại, theo nguyên tắc quản trị minh bạch, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.

PVI công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,