HĐQT PVI họp định kỳ lần thứ hai năm 2017

PVI
03:52' CH - Thứ tư, 28/06/2017

Ngày 27/06/2017, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ lần thứ hai năm 2017. Cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý I và 5 tháng đầu năm 2017, đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh.

Kết thúc quý I năm 2017, toàn hệ thống PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Tổng doanh thu hợp nhất PVI đạt 2.191 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất PVI đạt 135 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch. Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 183 tỷ đồng, hoàn thành 134% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 117 tỷ đồng, hoàn thành 172% kế hoạch. Dự kiến PVI cũng sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

Trong đó, hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục dẫn đầu thị trường về hiệu quả nghiệp vụ, hoạt động tái bảo hiểm phát triển đúng định hướng, hoạt động đầu tư và quản lý tài sản tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh. Thương hiệu PVI được khách hàng và các tổ chức tín nhiệm - lần thứ tư được xếp hạng trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2017 do Forbes Việt Nam bình chọn.

Tại cuộc họp, HĐQT đã tiếp tục kiện toàn nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT sau khi đã bổ nhiệm Chủ nhiệm các Ủy ban tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

HĐQT đã thảo luận đưa ra các định hướng chiến lược và giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh của PVI, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

PVI công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,