Hội đồng quản trị PVI họp định kỳ lần thứ hai năm 2018

10:24' SA - Thứ sáu, 15/06/2018

Ngày 12/06/2018, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ lần thứ hai năm 2018 với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan. Cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý I và 5 tháng đầu năm 2018, đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.

HĐQT PVI tại cuộc họp định kỳ lần thứ hai năm 2018

Kết thúc quý I năm 2018, toàn hệ thống PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Tổng doanh thu hợp nhất PVI đạt 2.490 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất PVI đạt 207 tỷ đồng, hoàn thành 127% kế hoạch. Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 209 tỷ đồng, hoàn thành 164% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 148 tỷ đồng, hoàn thành 271% kế hoạch.
Tại cuộc họp, HĐQT cũng đã thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo như quy định tại Điều 18 của Nghị Định 71/2017/NĐ – CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng, đồng thời kiện toàn nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT sau Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,