Hội đồng quản trị PVI họp định kỳ lần thứ nhất năm 2021

10:36' SA - Thứ bảy, 27/03/2021

Ngày 26/03/2021, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất năm 2021 với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan. Cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và thông qua việc chuẩn bị các nội dung cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PVI năm 2021.

HĐQT đã đánh giá cao kết quả của PVI đạt được trong năm 2020. PVI Holdings và các Công ty con đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hiệu quả kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ĐHĐCĐ giao. Tổng doanh thu hợp nhất PVI đạt 9.954 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất PVI đạt 1.060 tỷ đồng, hoàn thành 126,2% kế hoạch năm 2020. Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 1.056 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 716 tỷ đồng, hoàn thành 106,5% kế hoạch năm 2020. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 dự kiến ở mức 28,5%, đây là năm thứ 6 liên tiếp PVI thực hiện chi trả tỷ lệ cổ tức ở mức cao từ 20% trở lên.

Trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ: PVI tiếp tục duy trì vị trí nhà bảo hiểm dẫn đầu về hiệu quả nghiệp vụ và giữ vững vị trí số 1 thị trường về bảo hiểm công nghiệp. Với các biện pháp quyết liệt để tăng cường kiểm soát rủi ro, chi phí và cắt giảm các sản phẩm, nghiệp vụ kém hiệu quả, lãi nghiệp vụ năm 2020 hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng hơn 33% so với năm 2019. Đây là một tín hiệu tốt đáng được ghi nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh như hiện nay.

Đối với lĩnh vực Tái bảo hiểm, hoạt động tái bảo hiểm luôn được coi trọng, phát triển đúng định hướng, thực hiện thu xếp hiệu quả các chương trình Tái bảo hiểm cho thị trường trong nước và mở rộng ra thị trường khu vực, trở thành nhà nhận Tái bảo hiểm đứng đầu tại Lào. Tỷ lệ nhận tái bảo hiểm từ nguồn trong nước tăng trưởng khả quan và ngày càng đóng góp nhiều hơn vào quy mô và hiệu quả của hoạt động nhận tái bảo hiểm nói chung.

Hoạt động đầu tư của PVI vẫn luôn được duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường chịu nhiều tác động lớn từ dịch Covid-19 và tiếp tục là nguồn lợi nhuận chính cho toàn hệ thống (đóng góp 65% LNTT hợp nhất năm 2020), góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung và gia tăng giá trị cho thương hiệu PVI trên thị trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, thương hiệu PVI tiếp tục được khẳng định và được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao. Năm 2020 là năm thứ 5 liên tiếp PVI được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.

HĐQT cũng đã thảo luận đưa ra các định hướng chiến lược và giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh của PVI năm 2021. PVI sẽ cố gắng thực hiện , nâng cao công tác quản lý, giám sát tuân thủ, quản trị minh bạch, tăng cường công tác quản trị rủi ro hệ thống. Đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm/ tái bảo hiểm, đầu tư quản lý quỹ trên nguyên tắc kinh doanh hiệu quả, bảo toàn vốn và tăng trưởng bền vững, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt nam về hiệu quả nghiệp vụ.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,