Hội đồng quản trị PVI họp định kỳ lần thứ tư năm 2018

04:10' CH - Thứ năm, 15/11/2018
Ngày 14/11/2018, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ lần thứ tư năm 2018 với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan. Cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.
Sau 9 tháng đầu năm 2018, PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh với kết quả như sau ( báo cáo tài chính đã được kiểm toán):
- Kết quả kinh doanh hợp nhất: Tổng doanh thu đạt 8.057 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch 09 tháng và tương đương 89% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 598 tỷ đồng, hoàn thành 162% kế hoạch 09 tháng và tương đương 102% kế hoạch năm.
- Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: Tổng doanh thu đạt 567 tỷ đồng, hoàn thành 132% kế hoạch 09 tháng và tương đương 94% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 348 tỷ đồng, hoàn thành 159% kế hoạch 09 tháng và tương đương 107% kế hoạch năm.
Tại cuộc họp Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát và thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của PVI để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Cũng trong cuộc họp, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã báo cáo kết quả các công việc triển khai trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 2019.
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,