PVI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

05:20' CH - Thứ năm, 06/02/2020

Ngày 06/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PVI đã thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

-Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 26/02/2020

-Ngày họp ĐHĐCĐ PVI: 20/03/2020

(cụ thể chi tiết như Nghị quyết đính kèm)

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,