Sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2018, PVI hoàn thành vượt mức cả ba chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước

03:39' CH - Thứ sáu, 12/10/2018
Sáng ngày 11/10/2018, tại Trụ sở chính Tòa nhà PVI, Công ty cổ phần PVI (PVI) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2018. Chủ trì hội nghị do ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVI và ông Bùi Vạn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVI. Hội nghị có sự tham dự của đại diện đối tác chiến lược HDI Global, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các công ty thành viên trong hệ thống PVI gồm Tổng công ty Bảo hiểm PVI và các đơn vị thành viên khu vực Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI, Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam.
  • Kết thúc 9 tháng đầu năm 2018, PVI đã đạt được những kết quả cụ thể:
- Kết quả kinh doanh hợp nhất: Tổng doanh thu ước đạt 7.989 tỷ đồng, hoàn thành 121,9% kế hoạch 09 tháng và tương đương 88% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 592 tỷ đồng, hoàn thành 160,5% kế hoạch 09 tháng và tương đương 100,8% kế hoạch năm.
- Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: Tổng doanh thu ước đạt 562 tỷ đồng, hoàn thành 130,8% kế hoạch 09 tháng và tương đương 92,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 348 tỷ đồng, hoàn thành 159% kế hoạch 09 tháng và tương đương 107% kế hoạch năm.
  • Kết quả triển khai nhiệm vụ kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018 PVI đã đạt được:
- Toàn hệ thống PVI vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018.
- Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục giữ vững thị trường bán buôn và tăng cường kiểm soát hệ thống bán lẻ, đẩy mạnh khai thác thị trường bên ngoài và kênh khai thác mới.
- Hoạt động Tái bảo hiểm tiếp tục phát triển đúng định hướng: Nhận Tái bảo hiểm từ nguồn nước ngoài bắt đầu có lãi nghiệp vụ. Nhận Tái bảo hiểm từ nguồn trong nước tăng trưởng khả quan và tăng dần tỷ trọng so với vùng kỳ.
- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư và quản lý tài sản: Dự án THT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao, đóng góp vào kết quả kinh doanh hợp nhất. Hoạt động đầu tư tiền gửi có sự dịch chuyển theo đúng định hướng, góp phần làm tăng hiệu quả quản lý dòng tiền.
- Tiếp tục triển khai Chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn hệ thống PVI: Rà soát cơ cấu tổ chức và nhân sự trong toàn hệ thống, sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn.
- Triển khai tốt các hoạt động liên quan đến quản trị công ty: Tổ chức các cuộc họp HĐQT/ BKS trong 09 tháng đầu năm và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (ngày 19/04/ 2018).
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ: Theo mô hình mới, tham gia ngày càng tích cực vào công tác quản lý giám sát các đơn vị.
- Tiếp tục đẩy mạnh hệ thống công nghệ thông tin trong toàn hệ thống đảm bảo hỗ trợ kịp thời công tác kinh doanh, quản trị.
- Thương hiệu PVI tiếp tục được ghi nhận và đánh giá cao: Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp, PVI được Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 40 thương hiệu Công ty có giá trị nhất Việt Nam. Năm 2018 thương hiệu PVI được Forbes Việt Nam xác định có giá trị 32,7 triệu đô la Mỹ.
- Tiếp tục phát huy vai trò của Đảng bộ trong việc phối hợp với HĐQT/ Ban điều hành trong việc định hướng, chỉ đạo sát sao hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống PVI. Tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội.
Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận những đóng góp của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV PVI trong toàn hệ thống đã vượt mức các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018. Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị Ông Bùi Vạn Thuận – Tổng giám đốc PVI cũng ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018 của tập thể người lao động PVI đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra. Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn và Tổng Giám đốc Bùi Vạn Thuận điều hành Hội nghị
Phó Tổng giám đốc Phạm Anh Đức trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tổng Giám đốc Bùi Vạn Thuận phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị
Tổng Giám đốc PVIBH Trương Quốc Lâm tham luận tại Hội nghị
Tổng Giám đốc PVIRe Trịnh Anh Tuấn tham luận tại Hội nghị
Phó Tổng Giám đốc PVIAM Trương Minh Hùng tham luận tại Hội nghị
Tổng Giám đốc VAD Trần Tùng Linh tham luận tại Hội nghị
Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị của Đoàn thanh niên PVI

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,

PVI Báo cáo tài chính Bán niên 2019 của Công ty mẹ và Hợp nhất,
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,