Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của PVI

10:58' SA - Thứ năm, 13/02/2020

Liên quan tới việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của PVI. Ngày 11/02/2020, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đã có văn bản số 257/TB-VSD về thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết như file đính kèm

Link chi tiết: http://vsd.vn/22-p4c23-63249/478/PVI-To-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020.htm

PVI trân trọng thông báo tới Quý cổ đông để biết.

Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,