Loading....

PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh quý I năm 2017

PVI
06:16' CH - Thứ năm, 20/04/2017

Sáng ngày 19/04/2016, tại Trụ sở chính Tòa nhà PVI, Công ty cổ phần PVI (PVI) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh quý I và triển khai kế hoạch kinh doanh quý II năm 2017.

Hội nghị do ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVI và ông Bùi Vạn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVI chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của đại diện đối tác chiến lược HDI Global và Ban Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các công ty thành viên trong hệ thống PVI gồm Tổng công ty Bảo hiểm PVI và các đơn vị thành viên, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI, Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc PVI điều hành Hội nghị

Kết thúc quý I năm 2017, trước tình hình kinh tế khó khăn, PVI đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kết quả kinh doanh quý I năm 2017 của PVI (số liệu soát xét)* như sau:

Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Tổng doanh thu đạt 2.191 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch quý I, bằng 25% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 135 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch quý I, bằng 23% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ:

Tổng doanh thu đạt 183 tỷ đồng, hoàn thành 134% kế hoạch quý I, bằng 31% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 117 tỷ đồng, hoàn thành 172% kế hoạch quý I, bằng 38% kế hoạch năm.

* Lưu ‎ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác.

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh, PVI đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch quý I năm 2017. Bảo hiểm PVI tiếp tục giữ vững thị trường bán buôn và tăng cường kiểm soát hệ thống bán lẻ; đẩy mạnh khai thác thị trường bên ngoài, phát triển các kênh khai thác mới. Hoạt động tái bảo hiểm tiếp tục phát triển đúng định hướng; thực hiện kiểm soát khai thác mới các dịch vụ từ nguồn nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước trên định hướng hiệu quả. Hoạt động đầu tư và quản lý tài sản tiếp tục được triển khai theo tiến độ. PVI chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, quán triệt nguyên tắc: quản trị minh bạch; đồng thời tiếp tục triển khai chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên toàn hệ thống.

Chủ tịch HĐQT PVI Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tổng Giám đốc PVI Bùi Vạn Thuận kết luận Hội nghị

Năm 2016 đã khép lại giai đoạn 20 năm hình thành và phát triển đầu tiên của PVI. Năm 2017 mở ra giai đoạn phát triển mới của PVI – giai đoạn tập trung phát huy sức mạnh các nguồn lực: con người, hệ thống, vốn, công nghệ, thương hiệu... trong đó con người và hệ thống có vai trò quyết định. Toàn thể người lao động PVI phát huy tinh thần: Tự lực, tự cường, kỷ cương xây dựng PVI phát triển bền vững.

Cổ phiếu PVI
.

Chi tiết...

Báo cáo tài chính
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,