Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) tuyển dụng chuyên viên vận hành khối đầu tư

02/02/2018 07:55' SA
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) là thành viên của Công ty cổ phần PVI trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập số 55/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép ngày 03/02/2015. Để hướng tới hoạt động đầu tư, quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả, PVI AM đang có nhu cầu cần tuyển dụng các ứng cử viên làm việc tại Hà Nội.

Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings) thông báo tuyển dụng

21/11/2017 02:44' CH
Công ty cổ phần PVI - PVI Holdings, thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hiện đang có nhu cầu cần tuyển dụng các ứng cử viên làm việc cho Ban Công nghệ thông tin tại trụ sở chính ở Hà Nội như sau:

Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (VAD) thông báo tuyển dụng

05/09/2017 10:45' SA
Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (VAD) - đơn vị thành viên của PVI Holdings đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho bộ phận Kinh doanh dự án.

Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (VAD) thông báo tuyển dụng

25/07/2017 09:59' SA
Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (VAD) - đơn vị thành viên của PVI Holdings đang có nhu cầu tuyển dụng ứng viên làm việc cho VAD tại Hà Nội.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI thông báo tuyển dụng

27/03/2017 08:45' SA
Tổng công ty Bảo hiểm PVI, đơn vị thành viên của PVI Holdings, hiện có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự sau

Tổng công ty Bảo hiểm PVI thông báo tuyển dụng

14/03/2017 02:54' CH
Tổng công ty Bảo hiểm PVI, đơn vị thành viên của PVI Holdings, hiện có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự sau

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) thông báo tuyển dụng

13/09/2016 04:44' CH
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM), đơn vị thành viên của PVI Holdings, hiện có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng/Phó phòng Kiểm soát nội bộ & Giám sát tuân thủ, cụ thể như sau